Архів автора: admin

Семінар — практикум для викладачів математичних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів Одеської області

         31 жовтня 2017 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти в Одеській області, згідно з річним планом роботи, проведено семінар — практикум для викладачів математичних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів Одеської області.

         Тема: Формування практичної компетенції учнів професійно-технічних навчальних закладів на уроках математики.

         Розпочала роботу семінару-практикуму Хван Наталія Бен-Себівна, методист кабінету загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО в Одеській області, яка ознайомила викладачів з деякими основними положеннями Закону України “Про освіту” та звернула увагу на особливості викладання математики в професійно-технічних навчальних закладах у 2017-2018 н.р. Про реалізацію ключових компетентностей на уроках математики розповіла Бойченко Раїса Михайлівна, викладач Ізмаїльського центру професійно-технічної освіти, досвідом формування математичної культури учнів ПТНЗ та підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО поділилася Кравченко Алла Анатоліївна – Балтське професійно-технічне аграрне училище. Викладач ВСП “Училище №3 НУ “ОЮА” Фролова Валентина Олександрівна презентувала досвід організації повторення навчального матеріалу з математики (5-6 кл), алгебри (7-9 кл) з метою ліквідації прогалин в знаннях учнів 1 курсу.

         Під час проведення семінару-практикуму викладачі Шибинський Сергій Дмитрович, Ананьївський професійний аграрний ліцей та Антосюк Олександр Володимирович, Одеський професійний ліцей сфери послуг ПНПУ ім. К.Д. Ушинського провели майстер-клас з використання програмних засобів навчання на уроках математики.

Опубліковано в категорії: Загальноосвітня підготовка | Залишити коментар

Бібліотека ПТНЗ – центр інформаційного комфорту та духовного розвитку

30 жовтня 2017 року на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області відбулося засідання обласної методичної секції бібліотекарів професійно-технічних навчальних закладів Одеської області.

Тема: «Бібліотека ПТНЗ – центр інформаційного комфорту та духовного розвитку».

Відкрив засідання методист кабінету організаційно-методичної, кадрової та виховної роботи НМЦ ПТО в Одеській області Стоянов В.С.

У ході заходу ділилися з колегами досвідом своєї роботи  Рабченюк Л.Є. – завідуюча відділом комплектування та обробки фондів Одеської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В.В. Маяковського, Клевець О.Ю.  – бібліотекар ЧМК ОНМУ, Петрусенко Л.В. –  бібліотекар АнПАЛ.

Питання, які були розглянуті на засіданні:

  • Перелік документів бібліотеки навчального закладу та їх оформлення. УДК – нова система класифікації бібліотечних документів. Нові зміни у користуванні бібліотекою.
  • Бібліотека як інформаційний центр навчального закладу.
  • Презентація досвіду роботи з учнями у бібліотеці.
  • Нумерація актів списання та вилучення документів з бібліотечного фонду.
  • Поведінка при надзвичайних ситуаціях та опис бібліотечних фондів.
  • Терміни зберігання та списання періодичних видань.
Опубліковано в категорії: Новини | Залишити коментар

УВАГА КОНКУРС!!!

Шановні колеги! Нагадуємо!!! Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України оголошено Всеукраїнський конкурс на кращий екологічний проект «Збережемо Землю для наступних поколінь».

Конкурс проводиться з метою формування та розвитку екологічної компетентності учнів/студентів закладів професійної освіти, розуміння ними екологічних проблем у майбутній професії, виховання в них любові до рідного краю, бережливого ставлення до природи, розуміння ними раціонального використання природних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності щодо охорони довкілля шляхом природоохоронної роботи, розвитку громадянських екологічних ініціатив. У Конкурсі беруть участь учні/студенти закладів професійної освіти (далі – Учасники), під керівництвом викладача (керівника) проекту.

Загальне керівництво Конкурсом здійснює Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, організаційне та методичне забезпечення проведення конкурсу здійснює лабораторія технологій професійного навчання цієї установи. Співорганізаторами Конкурсу є Департамент професійної освіти Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/profesijno-texnichna/departament.html), Інститут модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua), Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (https://nenc.gov.ua).

Конкурс проводиться з 11 травня по 15 грудня 2017 року в заочній формі та складається з двох турів: перший тур – з 11 травня до 15 листопада 2017 року (робота Учасників Конкурсу над розробкою проектів відповідно вимог до змісту проектів); другий тур – з 16 листопада до 15 грудня 2017 року (оцінювання наданих матеріалів Учасників Конкурсу).

Для участі в Конкурсі необхідно заповнити анкету Учасника Конкурсу, що прикріплена до інформаційного листа-оголошення Конкурсу, розташованого на веб-сайті Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (www.ivet-ua.science), та надіслати до 15 листопада 2017 року до Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України таку документацію:

– заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий екологічний проект «Збережемо Землю для наступних поколінь» серед учнів/студентів закладів професійної освіти України за зразком, згідно Додатка 1 цього Положення на паперовому та електронному носіях;

– відеоролик, що презентує проведення і результати проекту;

– методичний паспорт проекту (Додаток 2 Положення) на паперовому та електронному носіях.

Матеріали на Конкурс надсилаються на адресу: 03045, м. Київ, провулок Віто-Литовський, 98-а, Інститут професійно-технічної освіти, лабораторія технологій професійного навчання та на E-mail: “> з поміткою «На Всеукраїнський конкурс «Збережемо Землю для наступних поколінь».

Контактні особи: Кулалаєва Наталя Валеріївна, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, тел. (050) 394 62 93; (044) 252-71-75, Герлянд Тетяна Миколаївна, старший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, тел. (066) 949 96 01; (044) 252-71-75.

Положення про Конкурс

#професійна освіта, #ivetua, #ltpn

http://ivet-ua.science/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=231&Itemid=782&year=2017&month=05&day=11&title=vseukrainskyi-konkurs-na-krashchyi-ekolohichnyi-proekt-zberezhemo-zemliu-dlia-nastupnykh-pokolin&uid=2eb8aa3c1e9db01ef1323d42861b3885

Опубліковано в категорії: Новини | Залишити коментар

Засідання обласної методичної секції вихователів гуртожитків професійно – технічних навчальних закладів в Одеській області

         26 жовтня 2017 року методистами кабінету організаційно-методичної, кадрової та виховної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області проведено засідання обласної методичної секції вихователів гуртожитків професійно – технічних навчальних закладів в Одеській області.    

         Тема: «Гуртожиток в системі виховної роботи професійно – технічних навчальних закладів».

         Відкрила засідання завідувач кабінетом організаційно – методичної, кадрової та виховної роботи – Литвинюк О. М. яка ознайомила присутніх з методикою індивідуального виховного впливу на учнів пільгового контингенту.

Вихователь гуртожитку Старокозацького професійного аграрного училища – Люльченко М. Т. ознайомив присутніх з таким важливим питанням, як організація техніки безпеки в місцях загального користування та під час проведення культурно – масових заходів у гуртожитку.

Цікавим та змістовним виступом продовжила засідання практичний психолог Татарбунарського професійно – технічного аграрного училища – Галка Г.А. яка визначила основні методи роботи в конфліктних ситуаціях в гуртожитку.

Методист організаційно – методичної, кадрової та виховної роботи НМЦ ПТО в Одеській області Романчишина І.В. ознайомила присутніх з нормативним забезпеченням та методичним супроводом здійснення організації виховної роботи з учнівським активом в гуртожитку ПТНЗ.

Вихователь Кодимського професійно – технічного аграрного училища – Жогно В.І. поділився досвідом організації виховної роботи у гуртожитку.

Моделі учнівського самоврядування та основні напрямки діяльності в роботі гуртожитку ПТНЗ (з досвіду роботи) продемонструвала вихователь гуртожитку Арцизького професійного аграрного училища – Богоцан Н.О.

Як організувати дозвілля учнів у гуртожитку, та яка роль вихователя в організації, розповіла вихователь гуртожитку Овідіопольського професійно – технічного аграрного училища – Івашко С. І.

На завершення психолог Лиманського професійного аграрного училища Колеснікова Л. П., розповіла про методи формування здорового соціально – психологічного клімату у гуртожитку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубліковано в категорії: Новини | Залишити коментар

Інструктивна нарада з питань проведення державної підсумкової атестації учнів професійно-технічних навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році

      25  жовтня 2017 року Навчально-методичний центр професійно – технічної освіти в Одеській області спільно з Одеським регіональним центром оцінювання якості освіти (ОРЦОЯО) провели інструктивну нараду з питань проведення державної підсумкової атестації учнів  професійно-технічних навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році.

            Нараду проведено для заступників директорів ПТНЗ за  участю Анісімова Анатолія Юрійовича, директора  ОРЦОЯО, Ремез Наталії Дмитрівни, заступника директора  ОРЦОЯО, Загребельної Олени Миколаївни, начальника організаційно – методичного відділу ОРЦОЯО, Бакая Олександра Васильовича, провідного спеціаліста ОРЦОЯО,  Чепіс Тетяни Павлівни, завідуючої кабінетом загальноосвітньої підготовки НМЦ ПТО в Одеській області.

До Вашої уваги матеріали, що розглянуто на нараді.

Семінар-нарада-для-керівників-ПТНЗ-2018-25.10.17.pptx

           Навчально-методичний центр професійно – технічної освіти в Одеській області дякує учасникам за плідну працю, а також адміністрацію ДНЗ «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури» за можливість проведення даного заходу.

Опубліковано в категорії: Новини | Залишити коментар