Архів категорії: Освітній веб-простір

Науково-методичний портал Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Повідомляємо Вам, що в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України створено Науково-методичний портал (далі – Портал), на якому розміщуються електронні освітні ресурси, зокрема електронні підручники та навчально-методичні матеріали, які можуть використовуватися педагогічними працівниками і учнями професійно-технічних навчальних закладів в організації та підтримці очного, заочного та дистанційного навчання.

Привертаємо Вашу увагу на те, що однією із головних особливостей розробленого Порталу є можливість спілкування з колегами на тематичних форумах та отримання консультацій щодо використання електронних освітніх ресурсів, створених науковими співробітниками лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України на базі сучасних версій Web-технологій. Примітним є те, що названі технології містять інструментарій, який є доступним і зрозумілим широкому загалу педагогічних працівників ПТНЗ для створення власних електронних освітніх ресурсів (підручників, посібників, довідників, словників, методичних рекомендацій, матеріалів для окремих занять тощо) і їх використання в навчально-виробничому процесі.

Адреса Web-порталу: http://profua.info

Це посилання також розміщено на веб-сайті НМЦ ПТО в розділі “Корисні посилання”

Опубліковано в категорії: Новини, Освітній веб-простір | Залишити коментар

Використання інтернет-технологій в навчальному процесі ДНЗ “Одеський центр професійно-технічної освіти”

У презентації представлено досвід використання сервісів Google – Google Apps, Google+, Google classroom, блоги та ін. Завдяки використання цих сервісів в навчальному закладі створено неформальне  співтовариство, у рамках якого між викладачами і майстрами виробничого навчання відбувається обмін досвідом і напрацюваннями в області використання мережних сервісів, в соціальних мережах активно висвітлюється життя навчального закладу.

Завантажити Використання інтернет-технологій в навчальному процесі ДНЗ “Одеський центр професійно-технічної освіти”

1 2 3
Опубліковано в категорії: Освітній веб-простір | Залишити коментар

Освітні блоги педпрацівників ПТНЗ Одеської області

Пропонуємо до вашої уваги веб-сторінки освітньої тематики та авторські блоги педпрацівників ПТНЗ Одеської області. Освітній блог (авторський або колективний) є робочим інструментом, що надає унікальну можливість для спілкування та взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: педагогів, учнів та їх батьків, роботодавців.

ПТНЗ Сайт освітньої тематики Посилання на веб-сторінку Відповідальний
Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ДЗ “ПНПУ імені К.Д. Ушинського” Веб-сайт Центру профорієнтації та працевлаштування ОПЛТД ПНПУ http://nlicey-centr.com.ua/ Ісарєва Г.Г.,Фадєєв С.Г.
Ізмаїльське вище професійне училище КДАВТ імені гетьмана Петра Конашевіча-Сагайдачного Сайт дистанційного навчання http://information-systems.jimdo.com/ Ісарєва Г.Г.,Фадєєв С.Г.
Одеський центр професійно-технічної освіти Колективний вебсайт ДНЗ “ОЦПТО” https://sites.google.com/a/ocpto.net/novosti/home  Сущенко С.Б., Гребенькова Г.В.
Ананьївський професійний аграрний ліцей  Освітній простір ДНЗ “АНПАЛ” http://eduspanpal.ucoz.ua/  Бевз С.О.
Опубліковано в категорії: Освітній веб-простір | Залишити коментар

Освітні веб-ресурси

Використовуючи сучасні можливості мережі Інтернет, проаналізувавши Інтернет-ресурси освітньої тематики, НМЦ ПТО зібрано посилання на інтернет-ресурси освітньої тематики, на яких розміщені електронні копії підручників, посібників, практикумів, збірників завдань для контролю знань, педагогічних програмних засобів, методичних та дидактичних та інших корисних матеріалів.

Всю інформацію отримано з відкритих джерел Інтернет.

 

http://www.mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки України.

https://proftekhosvita.org.ua/uk – веб-портал професійно-технічної освіти в Україні.

https://sites.google.com/site/osvitnires/ – освітні ресурси Інтернету

http://pidruchniki.net/ – освітній портал, на якому можна знайти підручники з загальноосвітньої  підготовки, посібники, тести для підготовки до ЗНО та інші корисні матеріали.

http://shkola.ua/ – навчальний портал. Редакція порталу має за мету допомогти всім учасникам навчального процесу: тим, хто вчиться та тим, хто навчає

http://osvita.ua/publishing/urok/ – форум педагогічних ідей “Урок”

http://school-collection.edu.ru/ – єдина колекція цифрових освітніх ресурсів (рос.)

http://dic.academic.ru/ – словники та енциклопедії

http://nbuv.gov.ua/node/592 – електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

http://www.welding.su/library/proces/proces_142.html – портал о сварке (рос.)

http://intellect-box.at.ua/load/кулінарна бібліотека (у т.ч. підручники для ПТНЗ)

http://tourlib.net/lib.htmбібліотека туристичної та економічної літератури

http://viamobile.ru/ – бібліотека автомобіліста (книги, статті, посібники) (рос.)

http://intrucks.ru/rukovodstva/ – підручники та посібники з вантажних автомобілей та сільськогосподарської техніки (рос.)

http://lib-bkm.ru/load – бібліотека машинобудівника (рос.)

http://tractorforum.ru/market/lib – бібліотека форуму о тракторах (рос.)

http://fizika.net.ua/  – методичні матеріали для уроків фізики

http://eek.diary.ru/p150246728.htm – українські підручники з математики

http://www.ukrlib.com.ua/ – бібліотека української літератури

http://hegelnet.narod.ru/methodology – метою цьо­го Веб-сай­ту є ство­рен­ня збір­ки ди­дак­тич­них ма­те­рі­а­лів (до­дат­ко­вих за­со­бів нав­чан­ня) для пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків ПТНЗ, які є слу­ха­ча­ми кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (міс­то До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни.

Шановні колеги! Будь-ласка, додавайте  в  коментарії  посилання  на  освітні  інтернет-ресурси,  які можуть  бути  корисними  для  профтехосвітян.

Опубліковано в категорії: Освітній веб-простір | Залишити коментар