Про нас

Історична довідка

Одеський навчально-методичний центр професійної освіти був створений наказом Міністерства освіти України від 17 січня 1995 року № 17. До цього часу функції організації і керівництва методичною роботою ПТНЗ в регіоні спочатку виконував методичний кабінет Одеського обласного управління профтехосвіти, далі кабінет зі штатом в 8 осіб був переданий Одеському інституту удосконалення вчителів, а після створення Центру названий кабінет був ліквідований, а до нової установи з нього було прийнято лише два працівника. У 2002 році Одеський обласний навчально-методичний центр професійної освіти був перейменований в навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.02 р. № 727 “Про перейменування навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти”.

НМЦ ПТО  є організатором обласних методичних секцій, теоретичних та навчально-практичних семінарів, круглих столів, конкурсів фахової майстерності, олімпіад, конференцій, виставок художньої та технічної творчості учнів та педагогів навчальних закладів та ін. Однією з ефективних форм проведення масових заходів з метою поширення досвіду навчально-виховної та виробничої роботи ПТНЗ виступає проведення Єдиного методичного дня та естафети передового педагогічного досвіду.  З метою виявлення та підтримки талановитих викладачів навчальних закладів професійно-технічної освіти НМЦ ПТО в Одеській області щорічно проводиться обласний конкурс “Викладач року” серед викладачів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок.

З 2006 року творчими групами під керівництвом НМЦ ПТО розроблені та впроваджені в навчальний процес ПТНЗ  державні стандарти ПТО за наступними робітничими професіями: 7212.2 Електрогазозварник судновий; 7133.2 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів; 5141.2 Манікюрниця; 8274.2 Педикюрниця; 7129.1 Монтер колії; 4221 Агент з організації туризму, 5111 Бортпровідник судновий.

В період з 2010 по 2012 рік під керівництвом НМЦ ПТО в Одеській області творчі групи педагогів ПТНЗ у співпраці з науковцями, роботодавцями розробили проекти державних стандартів професійно-технічної освіти з професій:

 • 7212 «Електрогазозварник судновий»;
 • 7129 «Монтер колії»;
 • 5123 «Бармен судновий»;
 • 7241 «Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв»;
 • 7212 «Електрогазозварник судновий»;
 • 7129 «Монтер колії».

 

Протягом 2013 року під керівництвом НМЦ ПТО продовжено доопрацювання проектів державних стандартів професійно-технічної освіти другого покоління з професій:

 • 4221 «Агент з організації туризму»;
 • 5141 «Манікюрник»;
 • 5141 «Педикюрник»;
 • 7129 «Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд».

.

У 2014 році методистами кабінету професійної підготовки НМЦ ПТО в Одеській області у співпраці з науковцями, роботодавцями, творчими групами педагогів ПТНЗ та методистів НМЦ ПТО інших областей був доопрацьований проект ДСПТО  з професії “Моторист (машиніст)” та розроблені проекти стандартів з професій “Реставратор декоративно-художніх фарбувань”, “Бортпровідник судновий”.

..

За час роботи НМЦ ПТО в Одеській області нагороджено почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та ін. установ. В 2005 році НМЦ ПТО в Одеській області посів друге місце в конкурсі методичних установ України. У 2008 році нагрудним знаком “А.С. Макаренка” був нагороджений директор НМЦ ПТО в Одеській області Корчевський О.Е., а почесним знаком “Відмінник освіти” – три працівники Центру.

У 2013 році НМЦ ПТО нагороджено Дипломом І ступеня у номінації «Організаційно-методичне забезпечення обласних масових заходів» та Дипломом ІІ ступеня у номінації «Методичне забезпечення виховної роботи та соціального захисту» за участь у конкурсі на кращу організацію методичної роботи серед навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та м. Севастополі.

.

Головним завданням НМЦ ПТО в Одеській області є організація методичного забезпечення професійної, загальноосвітньої підготовки та виховної роботи учнів професійно-технічних училищ, виявлення, вивчення та поширення серед педагогічних колективів перспективного педагогічного та виробничого досвіду, науково-педагогічної та технічної інформації, забезпечення єдиної системи підвищення педагогічної майстерності інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Одеської області. НМЦ ПТО працює з усіма категоріями керівних та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області. З 2010 року за участю колективу працівників НМЦ ПТО щоквартально випускається Інформаційно-методичний збірник «Вісник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області», метою якого є інформаційно-методичне забезпечення ПТНЗ, висвітлення кращого педагогічного досвіду, актуальних подій профтехосвіти регіону та ін.

.

Основні напрями діяльності НМЦ ПТО в Одеській області:

 •  Здійснення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, організація та координація методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах Одеської області.
 • Аналіз якості навчання, рівня знань, умінь і навичок учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів Одеської області, розроблення пропозицій та надання методичної допомоги педагогічним колективам цих навчальних закладів щодо вдосконалення навчального процесу.
 • Здійснення зв’язків із науковими, методичними, інформаційними установами та організаціями, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти, відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами з питань удосконалення професійної та загальноосвітньої підготовки учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів Одеської області, обміну кращим педагогічним і виробничим досвідом.
 • Участь у розробці та апробації державних освітніх стандартів з конкретних професій, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.
 • Організація розроблення робочих навчальних планів і робочих навчальних програм професійно-технічними навчальними закладами Одеської області.
 • Здійснення заходів щодо вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного педагогічного і виробничого досвіду та новітніх педагогічних технологій у навчально-виробничий і навчально-виховний процеси у професійно-технічних навчальних закладах Одеської області.
 • Створення методичних секцій та методичних об’єднань з професій та навчальних предметів, організація їх роботи.
 • Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Одеської області.
 • Вивчення потреб професійно-технічних навчальних закладів Одеської області щодо забезпечення їх програмно-методичною документацією, підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою.
 • Проведення консультацій для керівників та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Одеської області з питань навчально-виробничої та навчально-виховної роботи.
 • Участь у проведенні ліцензійної та атестаційної експертиз професійно-технічних навчальних закладів Одеської області незалежно від форм власності й підпорядкування, що проваджують діяльність у сфері професійно-технічної освіти.
 • Здійснення інформаційно-видавничої діяльності: підготовка, виготовлення, тиражування й розповсюдження інформаційних і методичних матеріалів відповідно до основних сфер компетенції, а також періодичних, наукових, методичних та інших видань, що зареєстровані згідно з законодавством України.