НМЦ ПТО в Одеській області
Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти в Одеській області

65045, м. Одеса, вул Новосельського, 86
Контактні телефони: факс (048) 715-04-88;
тел (048)-715-04-75, (048) 726-52-34
Електронна адреса:nmcpto@ukr.net
Жовтень 6

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2015 р. № 462-к директором Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області призначено Т.О. Лазарєву.

.

129 вересня 2015 року на базі Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» відбулося засідання науково-методичного семінару «Сучасні технології професійного навчання дітей з порушеннями слуху».

Семінар проведено за підтримки Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області.

.

DSC04435 DSC04422 DSC04462

.

У роботі засідання взяли участь Замша Г.В. – в.о. завідувача лабораторією  жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Абозіна Т.М. – завідувач кабінетом методичного забезпечення якості навчально-виховного процесу НМЦ ПТО в Одеській області, Клімова Р.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату № 91, Каленчук І.М. – соціальний педагог Одеської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату № 91, Тараненко А.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи Одеської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату № 97, педагогічні працівники Одеськорго центру професійно-технічної освіти.

Замша Г.В. представила до уваги учасників семінару сучасні технології професійного навчання дітей з порушеннями слуху та по завершенню заходу надала вичерпні відповіді на поставлені запитання.

.

DSC04488 DSC04467 DSC04395

.

Під час науково-методичного семінару присутні мали змогу ознайомитися з роботою Одеського центру професійно-технічної освіти щодо впровадження сервісу GoogleAppsClassroom, яку представив директор навчального закладу Сущенко С.Б.

Учасники семінару високо оцінили діяльність педагогічного колективу ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» та запропонували цілу низку нових напрямків в організації інклюзивного навчання.
28 вересня 2015 року, о 15.00, методистами НМЦ ПТО в Одеській області був відвіданий Відокремлений структурний підрозділ «Училище № 3» Національного Університету «Одеська Юридична Академія» з метою надання адресної методичної допомоги з питань організації навчально-виробничого та виховних процесів для викладачів та майстрів виробничого навчання.

Методист кабінету методики менеджменту в профтехосвіті Синько Т. І. виступила з темою: «Превентивне виховання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів в сучасні дні», була продемонстрована презентація, суть та мета концепції превентивного виховання, а також діагностика превентивного виховання молоді в ПТНЗ. Синько Т.І.  проаналізована програма вивчення і виявлення рівня морально-етичного і соціального розвитку та виховання «важкого» учня, а також розглянуті основні методи превентивного виховання (рольова гра, робота в парах і групах, мозковий штурм, дискусія в групі, опитування, виконання проектів, малюнків, карикатури, інтерв’ювання і .т. д).

.

DSCN0600 DSCN0585 DSCN0591

.

Методист кабінету методичного забезпечення якості навчально-виховного процесу Кострова О.П. виступила з питанням про надання адресної методичної допомоги при розробці комплексно-методичного забезпечення (функції, комплексний склад, вимоги до розробок та паспорт комплексно-методичного забезпечення) та обговорення питання щодо різновиду засобів навчання при вивченні навчального матеріалу (електронні, технічні, друковані, наочно-слухові та ін.).

Після кожного розглянутого питання викладачі і майстри виробничого навчання навчального закладу надавали пропозиції та обмінювались досвідом, відбувалось обговорення актуальних питань.
25 вересня 2015 року на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області відбулося засідання обласної методичної секції викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін та географії з метою визначення ролі суспільно-гуманітарних дисциплін у патріотичному вихованні учнівської молоді; формування світогляду учнів, правового і патріотичного виховання учнівської молоді; важливості ролі педагога в посиленні патріотичного виховання.

.

IMG_20150925_110419 IMG_20150925_110432 IMG_20150925_110445

.

Викладачі активно обговорювали питання соціалізації особистості через проблемно-ситуативне навчання на уроках суспільних дисциплін; закцентували увагу на використанні краєзнавчих матеріалів. Виокремили проблему індивідуального підходу  до формування особистості, до свідомої активної участі у громадському житті, до самостійної орієнтації та адаптації в умовах швидких змін соціального життя на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін.

Педагогам надано методичні рекомендації щодо викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у 2015-2016 н.р.
24 вересня 2015 року, о 10.00, на базі ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» відбулося засідання обласної методичної секції викладачів предмету «Фізика» на тему: «Розв’язування задач як метод навчання учнів фізики». Засідання проведено з метою обміну досвідом викладачів щодо використання ефективних методів навчання учнів розв’язуванню задач.

.

CM150924-102652001 CM150924-103809011 CM150924-115328018

.

.

Викладачі ділилися власним досвідом навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів розв’язуванню задач з розділу «Динаміка» (Кожухарь Н.Ю., ТПЛ),  з тем: «Рівняння стану ідеального газу», «Рівняння Менделеєва – Клапейрона», «Ізопроцеси» (Калинюк В.Л., ЛПАЛ); «Закон радіоактивного розпаду» (Ішатенко О.В., СПАЛ). Чернєва В.Е. (Б-ДПБЛ) навела класифікацію фізичних задач та надала методичні рекомендації до їх розв’язання.

детальніше
Лист МОН України від 04.09.2015 № 1/9-422 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

Завантажити Завантажити
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня проводиться з 16 по 30 травня 2016 року з трьох предметів у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Завантажити Наказ МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»
16 вересня 2015 року на базі Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області відбулося засідання обласної методичної секції  викладачів хімії, вищої хімії, біології, екології та педпрацівників  з професійної підготовки з професії «Лаборант хімічного аналізу» з елементами тренінгу.  Тема засідання: «Методика розкриття творчого потенціалу викладача».

Засідання секції проведено з метою  формування морально-духовної та життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, професіонал.

.

16092015311 16092015312 16092015313

.

детальніше
В’ячеслав Супрун, директор департаменту професійно-технічної освіти МОН України, кандидат економічних наук, доцент:

.

Сучасні потреби професійної освіти і шляхи їх забезпечення відображено у державних  документах і нормативних документах МОН України. Так, Міністерством освіти і науки України і, зокрема, Національної академії педагогічних наук України, органів виконавчої влади, галузевих академій наук, роботодавців, керівників навчальних закладів, установ та громадськості розроблено Проект Закону України «Про професійну освіту. У законопроекті відображено ідентифікацію кваліфікацій, що надає сьогодні професійно-технічна освіта, з першого по п’ятий рівень Національної рамки кваліфікацій. Освітні програми кожного освітньо-професійного рівня формують здатність особи до подальшого навчання.

Законодавчо впроваджуватиметься двоступеневість професійної освіти: «кваліфікований робітник» та «молодший спеціаліст». Передбачено створення багатопрофільних, різнорівневих закладів професійної освіти нового типу: регіональний центр професійної освіти, професійний коледж, професійний ліцей та центр професійної підготовки, які здійснюватимуть підготовку фахівців усіх без винятку професій і спеціальностей, яких потребує конкретний регіон. 

Управління у сфері професійної освіти в Україні матиме державно-громадський характер та здійснюватиметься за принципами демократії, гласності, автономії та самоврядування; прозорості та відкритості здійснення своєї освітньої та інших видів діяльності.

Планується створення в кожному регіоні ради стейкхолдерів професійної освіти. Стейкхолдери професійної освіти – фізичні та юридичні особи, що зацікавлені у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Іншими словами, стейкхолдери – це соціальні партнери.  На такі ради  соціальних партнерів (стейкхолдерів) покладається виконання значного обсягу завдань, зазначених у законопроекті.

Передбачено також створення у професійному навчальному закладі наглядової ради з важливими повноваженнями. Порядок формування наглядової ради, строк дії її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом закладу професійної освіти. Варто зазначити, що до складу наглядової ради не можуть входити працівники закладу професійної освіти.

детальніше