Освітні веб-ресурси

Використовуючи сучасні можливості мережі Інтернет, проаналізувавши Інтернет-ресурси освітньої тематики, НМЦ ПТО зібрано посилання на інтернет-ресурси освітньої тематики, на яких розміщені електронні копії підручників, посібників, практикумів, збірників завдань для контролю знань, педагогічних програмних засобів, методичних та дидактичних та інших корисних матеріалів.

Всю інформацію отримано з відкритих джерел Інтернет.

 

http://www.mon.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки України.

https://proftekhosvita.org.ua/uk – веб-портал професійно-технічної освіти в Україні.

https://sites.google.com/site/osvitnires/ – освітні ресурси Інтернету

http://pidruchniki.net/ – освітній портал, на якому можна знайти підручники з загальноосвітньої  підготовки, посібники, тести для підготовки до ЗНО та інші корисні матеріали.

http://shkola.ua/ – навчальний портал. Редакція порталу має за мету допомогти всім учасникам навчального процесу: тим, хто вчиться та тим, хто навчає

http://osvita.ua/publishing/urok/ – форум педагогічних ідей “Урок”

http://school-collection.edu.ru/ – єдина колекція цифрових освітніх ресурсів (рос.)

http://dic.academic.ru/ – словники та енциклопедії

http://nbuv.gov.ua/node/592 – електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

http://www.welding.su/library/proces/proces_142.html – портал о сварке (рос.)

http://intellect-box.at.ua/load/кулінарна бібліотека (у т.ч. підручники для ПТНЗ)

http://tourlib.net/lib.htmбібліотека туристичної та економічної літератури

http://viamobile.ru/ – бібліотека автомобіліста (книги, статті, посібники) (рос.)

http://intrucks.ru/rukovodstva/ – підручники та посібники з вантажних автомобілей та сільськогосподарської техніки (рос.)

http://lib-bkm.ru/load – бібліотека машинобудівника (рос.)

http://tractorforum.ru/market/lib – бібліотека форуму о тракторах (рос.)

http://fizika.net.ua/  – методичні матеріали для уроків фізики

http://eek.diary.ru/p150246728.htm – українські підручники з математики

http://www.ukrlib.com.ua/ – бібліотека української літератури

http://hegelnet.narod.ru/methodology – метою цьо­го Веб-сай­ту є ство­рен­ня збір­ки ди­дак­тич­них ма­те­рі­а­лів (до­дат­ко­вих за­со­бів нав­чан­ня) для пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків ПТНЗ, які є слу­ха­ча­ми кур­сів під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції Ін­с­ти­ту­ту піс­ля­дип­лом­ної ос­ві­ти ін­же­нер­но-пе­да­го­гіч­них пра­ців­ни­ків (міс­то До­нецьк) Уні­вер­си­те­ту ме­недж­мен­ту ос­ві­ти На­ці­о­наль­ної ака­де­мії пе­да­го­гіч­них на­ук Ук­ра­ї­ни.

Шановні колеги! Будь-ласка, додавайте  в  коментарії  посилання  на  освітні  інтернет-ресурси,  які можуть  бути  корисними  для  профтехосвітян.

Опубліковано у Освітній веб-простір. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *